قرعه کشی کارت

ثبت کارت
برای ثبت اطلاعات کارت نام کاربری درج شده بر روی کار را وارد نمایید و همچنین شما موبایل خود را وارد نمایید ، تا در جشنواره بعدی آفتاب شرکت نمایید
بررسی امتیاز شما در قرعه کشی
برای اطلاع از امتیاز خود تلفن همراه خود را وارد نمایید
راهنمای مسابقه
جدول امتیاز کارت ها
نوع کارتامتیاز
کارت تلفن و اینترنت 25000 ریالی 2
کارت تلفن و اینترنت 50000 ریالی 5
کارت تلفن و اینترنت 100000 ریالی
12

سرور مشهد