آرمان شرکت آفتاب

شبکه آفتاب یک شرکت خصوصی می باشد که رسالتش فراهم نمودن مناسبترین راهکارهای ارتباطی رایانه ای و خدمات مرتبط است و در این راه همراه تلاش خواهد نمود که با اتکا به دانش کارشناسان خود در جهت توسعه و ارتقاء سطح آگاهی مشتریان بکوشد و امکان استفاده از ابزارهای نوین اطلاعاتی را در دسترس همگان قرار دهد .
آرمان این شرکت فتح بازارهای داخلی و ارائه خدمات مورد تقاضا در افق زمانی تعیین شده می باشدو ضمن سعی بر ارائه خدمات در حد استانداردهای جهانی ، خود را متعهد می داند از فرصتهای موجود جهت توسعه شرکت و افزایش منابع مادی و انسانی آن بهره جوید و در این راستا نگاه ویژه ای به بهره وری و اثربخشی این دو منبع دارد و در نتیجه اهمیت افراد در این شرکت با توجه به پارامترهای خلاقیت ، نظم ، تعهد کاری ، مسئولیت پذیری ، مشارکت در تصمیمات ، تجربه کاری و خدمات گذشته وی تعیین می گردد .

سرور مشهد