تعرفه سرویس ADSL2+ در مشهد 1396

سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یکساله
گیگمبلغ(ریال)گیگمبلغ(ریال)گیگمبلغ(ریال)گیگمبلغ(ریال)
512 4G 152,000 10G 364,000 20G 664,000 40G 1,234,000
1Mb Up to 4Mb

2G

4G

120,000

172,000

6G


 10G

336,000
424,000
20G 784,000 30G 1,324,000
2Mb Up to 6Mb

2G

4G

140,000

192,000

10G


15G

484,000
574,000
20G
30G
904,000
1,084,000
30G
60G
1,564,000
2,014,000
4Mb Up to 10Mb

2G


5G

200,000


274,000

10G 664,000 25G
40G
1,354,000
1,594,000
30G
80G
2,284,000
3,034,000
8Mb Up to 16Mb

2G


5G

240,000


314,000

10G784,000

25G
40G
1,594,000
1,834,000
30G
80G

2,764,000


3,514,000

سرویس های ویژه تابستان96

نام سرویسحجممدتقیمت(ریال) **توضیحات
تابستانه 1 150G 24 ماهه 1.874.400 سرعت تا 16Mb- ویژه مشترکین جدید
تابستانه 2 60G 36 ماهه 1.080.000 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
تابستانه 3 24G 24 ماهه 432.000 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
تابستانه 4 24G 6 ماهه 235.000 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
تابستانه 5 60G 12 ماهه 848.400 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
تابستانه 6 100G 12 ماهه 1.208.400 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
تابستانه 7 20G 1 ماهه 299.800 سرعت تا 16MB - سرویس ویژه تمدید
تابستانه 8 90G 3 ماهه 956.400 سرعت تا 16Mb - سرویس ویژه تمدید
تابستانه 9 180G 6 ماهه 1.820.400 سرعت تا 16MB - سرویس ویژه تمدید
** قیمت های این جدول با احتساب هزینه های جانبی (9 درصد مالیات ارزش افزوده + هزینه رانژه مخابراتی) می باشد.

هزینه ترافیک اضافی

0.5Gig1Gig5Gig10Gig20Gig50Gig100Gig
15,000 ریال 30,000 ریال 134,000 ریال 244,000 ریال 424,000 ریال 904,000 ریال 1,654,000 ريال

سرویس های نامحدود

سرعتحجممدتقیمت(ریال)توضیحات
128kbps نامحدود یکماهه 255,046 12G اول با سرعت 1024kbps و بعد از آن 128kbps
256kbps نامحدود یکماهه 337,202 18G اول با سرعت 1536kbps و بعد از آن 256kbps
512kbps نامحدود یکماهه 794,000 40G اول با سرعت 3072kbps و بعد از آن 512kbps
1024kbps نامحدود یکماهه 1,998,165 135G اول با سرعت 4069kbps و بعد از آن 1024kbps
2048kbps نامحدود یکماهه 3,659,633 270G اول با سرعت 4069kbps و بعد از آن 2048kbps
  • بر اساس دستور العمل ۱۳۸۷/۲/۱۷ هیئت وزیران ۹% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل اضافه می گردد.
  • سرویس شبانه رایگان  از ساعت 1 الی 8 صبح فعال می باشد.
  • جهت دریافت سرویس شبانه بر روی هر یک از سرویس های فوق ماهیانه مبلغ 70.000 ریال به هزینه سرویس اضافه می گردد.

هزینه خدمات

نصب و راه اندازي 150,000 ريال
هزینه مخابرات (رانژه و تخلیه) 50,000 ريال
مودم کابلی 350,000 ريال
مودم بی سیم چهار پورت 900,000 ريال
مودم بی سیم تک پورت 700,000 ریال

سرور مشهد