نحوه به اشتراک گذاشتن سرویس اینترنت

نحوه به اشتراک گذاشتن سرويس اينترنت

جهت به اشتراک گذاشتن سرويس اينترنت ، بر روي شبکه از طريق ICS به طريق زير عمل نماييد.
تنظيمات کامپيوتري که مودم به آن متصل است :

از طريق start/control panel/network connection ، صفحه ، network connection  را باز نماييد. در اين صفحه ، دو connection  وجود دارد ، يکي از کار تهاي شبکه مربوط به اتصال مودم مي باشد. بر روي آن کارت راست کليک نماييد و گزينه properties را انتخاب نماييد.


در اين حالت طبق شکل زير ،وارد سربرگ Advanced ، شويد:
و گزينه Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection
را فعال نماييد.


در چنين حالتي يک علامت دست ، که نشان دهنده ،share شدن اينترنت مي باشد ، در کنار connection  ايجاد مي شود.


در اين حالت ، به بايد  کارت شبکه LAN  داخلي ، IP:192.168.0.1 ، روي آن تنظيم شود..جهت بررسي ، مطابق شکل زير بر روي properties  کارت شبکه LAN کليک نماييد.


در پنجره باز شده ، مطابق شکل زير ، گزينه Internet/protocol (TCP/IP) ، را انتخاب نموده و روي گزينه properties کليک نماييد. در پنجره باز شده ، در قسمت Use the following IP address ،   IP:192.168.0.1 ، بايد وارد شده باشد. حتما توجه نماييد ، در قسمت Default gateway  بايد خالي باشد.


تا اين مرحله تنظيمات ، سيستم اي که مودم به آن متصل شده بود بررسي شد.
  
در نهايت ، جهت تست برقراري اينترنت ،جواب دستور Ping yahoo.com ، به صورت زير خواهد بود.


تنظيمات روي client هاي شبکه

حال تنظيمات روي يکي از سيستم هاي شبکه بررسي مي شود.
مجددا مانند حالت قبل از طريق start/control panel/network connection   ،بر روي کارت شبکه LAN کليک راست نماييد و دکمه properties را کليک نماييد.


در پنجره باز شده ، IP ها بايد مطابق شکل بر روي کارت شبکه ، تنطيم شود.


جهت اطمينان از برقراري ارتباط client با کاممپيوتري که مودم به آن متصل است . ، پنجره DOS  را باز نموده و ابتدا IP:192.168.0.1 را ping نماييد ، اگر ارتباط client شبکه ، با کامپوتري که مودم به آن متصل است ، برقرار باشد ، جواب ping به صورت زير خواهد بود :

 در نهايت ، جهت تست برقراري اينترنت ،جواب دستور Ping yahoo.com ، به صورت زير خواهد بود.سوال و جواب هاي متدوال

جواب ping 192.168.0.1 ، Requested timed out مي باشد :
 در اين حالت ارتباط client با کامپيوتري که مودم به آن متصل است ، به درستي برقرار نشد ، اين مشکل مي تواند به خاطر کارت شبکه ، کابل شبکه ، سوييچ شبکه ، سيستم کامپيوتر ،Firewall ....شما باشد ، جهت رفع مشکل خود بايد با مسئول شبکه تماس حاصل فرماييد.

 

سرور مشهد