راهنمای نصب تلفنی SY602


چراغ حالت توضيحات
Power  روشن مودم روشن است.
خاموش - مودم خاموش است.
- آداپتور به مودم متصل نيست.
Status روشن ارتباط مودم از طريق خط تلفن با مرکز مخابرات برقرار مي باشد.-
چشمک زن مودم براي اتصال به مرکز در تلاش است.
خاموش - ارتباط مودم با خط تلفن برقرار نمي باشد.
- از دوشاخه برق گير براي اتصال مودم به خط تلفن استفاده شده است.
- دستگاه تلفن بي سيم و يا دستگاه نمايشگر روي خط متصل است.
- مشکل نويز روي خط وجود دارد.
-اعتبار سرويس تمام شده است .
Activity چشمک زن مودم در حال تبادل اطلاعات مي باشد.
LAN روشن مودم از طريق کابل شبکه به کامپيوتر شما متصل است.
چشمک زن مودم در حال تبادل اطلاعات با کامپيوتر شما است.
خاموش کابل شبکه به مودم متصل نيست.
USB روشن مودم از طريق کابل USB به کامپيوتر شما متصل است.
چشمک زن مودم در حال تبادل اطلاعات با کامپيوتر شما است.
خاموش کابل USB مودم متصل نيست.

 

نحوه اتصال مودم ADSL :

پورت حالت
Line خط تلفن مستقيماً از پريز تلفن به اين پورت متصل مي شود.
Phone - به منظور استفاده از خط تلفن مي توانيد گوشي تلفن را به اين پورت متصل کنيد.
- براي استفاده خط تلفن در سانترال مي توانيد از اين پورت استفاده کنيد.
USB براي اتصال مودم به کامپيوترتوسط کابل يو اس بي از اين پورت استفاده مي شود.
LAN براي اتصال مودم به کامپيوترتوسط کابل شبکه از اين پورت استفاده مي شود.
Reset به منظور برگشت مودم به تنظيمات پيش فرض استفاده مي شود. ( مودم در حالت پيش فرض خام بوده و اتصال به اينترنت بر قرار نمي شود. )

1.لطفاً مودم را همچون شکل زير متصل نمائيد.
2.اطمينان حاصل نمائيد که خط تلفن مربوط به ADSL به پورت Line مودم متصل شده است.
3.لطفاً چراغهاي مودم را چک کنيد. چراغ Power بايد روشن باشد ، چراغ Status بايد سبز و ثابت باشد ، همچنين با توجه به نوع ارتباط مودم با کامپيوتر ( با پورت LAN يا پورت USB ) متصل شده بايد چراغ مربوطه روشن باشد.
4. سي دي مودمSY602  را در ROM-CD قرار دهيد.
5. اگر از پورت LAN استفاده مي کنيد کار تمام است . براي استفاده از USB لطفاً طبق مراحل نصب درايور مودم عمل نمائيد .

سرور مشهد