راهنمای نصب تلفنی SY 604 g

 

راهنماي نصب تلفني مودم

 چراغ حالت توضيحات
Power  روشن  مودم روشن است.
خاموش - مودم خاموش است.
- آداپتور به مودم متصل نيست
XDSL
Link
روشن ارتباط مودم از طريق خط تلفن با مرکز مخابرات برقرار مي باشد.
چشمک زن مودم براي اتصال به مرکز در تلاش است.
خاموش - ارتباط مودم با خط تلفن برقرار نمي باشد.
- از دوشاخه برق گير براي اتصال مودم به خط تلفن استفاده شده است.
- دستگاه تلفن بي سيم و يا دستگاه نمايشگر روي خط متصل است.
- مشکل نويز روي خط وجود دارد.
-اعتبار سرويس تمام شده است .
XDSL
ACT
چشمک زن مودم در حال تبادل اطلاعات مي باشد.
LAN1-LAN4 روشن مودم از طريق کابل شبکه به کامپيوتر شما متصل است.
چشمک زن مودم در حال تبادل اطلاعات با کامپيوتر شما است.
خاموش کابل شبکه به مودم متصل نيست.
AP روشن ارتباط Wireless برقرار است.
چشمک زن ارتباط Wireless در حال تبادل اطلاعات با کامپيوتر شما است
خاموش ارتباط Wireless برقرار نيست.
! (Alarm)  روشن  ارتباط ADSL برقرار نيست.
خاموش  ارتباط ADSL برقرار است.

 

نحوه اتصال مودم ADSL :

 


پورت
حالت
ON/OFF جهت روشن و خاموش نمودن مودم
POWER جهت اتصال به آداپتور برق 15 VAC AC
LINE خط تلفن مستقيماً از پريز تلفن به اين پورت متصل مي شود.
LAN1-LAN4 براي اتصال مودم به کامپيوترتوسط کابل شبکه از اين پورت استفاده مي شود.
Reset Restart - با نگه داشتن دکمه Reset کمتر از ? ثانيه مودم Restart مي شود
Default Setting - با نگه داشتن دکمه Reset بيشتر از ? ثانيه تنظيمات به حالت پيش فرض برمي گردد.

نحوه اتصال مودم جهت برقراري ارتباط اينترنت ADSL
1.لطفاً مودم را همچون شکل زير متصل نمائيد.
2.اطمينان حاصل نمائيد که خط تلفن مربوط به ADSL به پورت Line مودم متصل شده است.
3.لطفاً چراغهاي مودم را چک کنيد. چراغ Power بايد روشن باشد ، چراغ Status بايد سبز و ثابت باشد ، همچنين با توجه به نوع ارتباط مودم با کامپيوتر ( با پورت LAN يا پورت USB ) متصل شده بايد چراغ مربوطه روشن باشد.
4. سي دي مودمSY602  را در ROM-CD قرار دهيد.
5. اگر از پورت LAN استفاده مي کنيد کار تمام است . براي استفاده از USB لطفاً طبق مراحل نصب درايور مودم عمل نمائيد .

 نحوه اتصال Spliter
خط تلفن به پورت LINE متصل مي شود. گوشي تلفن به پورت PHONE متصل مي شود و پورت LINE  مودم به پورت  MODEM متصل مي شود.

سرور مشهد