تماس با ما

دفتر مرکزی
شرکت ارتباطات فراگستر شرق 
مشهد - بلوار سجاد - خیابان فرهاد - فرهاد 22 - مجتمع نسترن - طبفه 4 - واحد 15
تلفن: 37026 (051)
فکس: 37632900 (051)
دفتر مرکزی
شرکت فناوری اطلاعات شرق 
مشهد - بلوار سجاد - خیابان فرهاد - فرهاد 22 - مجتمع نسترن - طبفه 4 - واحد 14
تلفن: 37026 (051)
فکس: 37632900 (051)
دفتر شهرک صنعتی توس
شهرک صنعتی توس - فاز 1 - نبش میدان اول - جنب بانک تجارت
تلفن: 35413661 (051)

سرور مشهد