کارت تلفن-اینترنت آفتاب

این امکان برای مشتریان آفتاب فراهم است تا با تهیه کارت های تلفن-اینترنت آفتاب، به طور همزمان از خدمات تلفن اینترنتی بین الملل و اینترنت استفاده نمایند. شما می توانید این کارت ها را از فروشگاه و دکه های مطبوعاتی خریداری نمایید.

شرکت فناوری اطلاعات شرق، خدمات تلفن اینترنتی خود را تحت مجوز های VoIP به شماره 750/209/93809 و ISP به شماره 148-19-11 ارائه میدهد. جزئیات بیشتر

سرور مشهد