طرح های ویژه

نام طرح سرعت تا محدوديت حجم محدوديت زمان مودم رايگان هزينه گيگابايت اضافه(ريال) هزینه (بدون احتساب ارزش افزوده)(ریال) خرید آنلاین
MJ41 512Kbps 30GB دوساله جیبی 60,000 4,200,000 خرید
MJ1102 512Kbps 30GB دوساله gprs-جیبی 60,000 4,900,000 خرید
MJ2101 1024Kbps 20GB یکساله جیبی 80,000 4,200,000 خرید
MG2101 1024Kbps 20GB يکساله جیبی-gprs 80,000 4,900,000 خرید
P1102 512Kbps 20GB يکساله indoor+wifi 60,000 3,500,000 خرید
P1103 1024Kbps 25GB یکساله indoor+wifi 80,000 4,000,000 خرید
P2101 2048Kbps 30GB یکساله indoor+wifi 100,000 4,500,000 خرید



مودم USB سرعت 512 با محدودیت 6 گیگابایت شش ماهه 1,000,000

در هر کدام از طرح های ویژه یک IP معتبر غیر ثابت به مشترک در زمان اتصال اختصاص داده می شود(IP ثابت اختصاصی تحت هیچ عنوانی بر روی این طرح ها ارائه نمی گردد)

سرور مشهد