سرویس دفترچه تلفن

برای استفاده از سرویس دفترچه تلفن مي توانید شماره تلفن های پركاربرد خود را در حافظه سیستم ثبت كنید تا در تماس های بعدی نيازی به وارد كردن شماره مقصد خود نداشته باشید.
برای انجام این كار نیز بایست:

شماره كد جهت ثبت در سیستم 111 112 113 114 115 116 117 118 119
شماره متناظر جهت استفاده های بعدی 101 102 103 104 105 106 107 108 109

مثال: شما در هنگام ثبت شماره 111 را در سیستم ثبت مي كنید. در هنگام استفاده به جای شماره مقصد تنها كد #101 را وارد كنید. برای ثبت دومین شماره خود باید در دفترچه تلفن از 112 برای ثبت از #102 استفاده كنید.
برای داشتن اطلاعات بیشتر با پشتیبانی شبكه آفتاب (7637100) تماس حاصل فرمائید.

  1. شماره اتصال به شبكه (9717006) را شماره گیری كنید.
  2. پس از شنیدن پیغام اپراتور شماره كارت يا پین كد خود را وارد كنید.
  3. پس از درخواست اپراتور مبنی بر وارد كردن شماره مقصد بایست ابتدا عدد 111 (بر اساس جدول پایین صفحه) را بگیرید و بدون هیچگونه مكثی و بلافاصله شماره مقصد خود را وارد كنید.
  4. شماره مقصدی را كه وارد كردید با ردیف عدد مربوطه (براساس جدول پایین صفحه) در حافظه سیستم ثبت مي گردد و كافی است در دفعات بعدی به جای شماره مقصد تنها "#عدد مربوطه" را وارد كنيد.
  5. در سیستم دفترچه تلفن امكان ثبت 9 شماره تلفن در حافظه سیستم وجود دارد یعنی از 111 تا 119 كه مراحل ثبت شماره ها در حافظه سیستم همانند بالا است.

سرور مشهد