تعرفه ها

 

نام طرح

سرعت

حجم (گیگا بایت)

زمان طرح

قیمت (تومان)

TD.BASIC

5301TD

512 Kbps

5

1 ماهه

23.000

 

 

 

TD.FAST

5306F

   1 - 4 Mbps

2.5

15 روزه

15.000

5301F

   1 - 4 Mbps

5

1 ماهه

25.000

5302F

   1 - 4 Mbps

10

1 ماهه

35.000

5303F

   1 - 4 Mbps

15

1 ماهه

40.000

5304F

   1 - 4 Mbps

30

3 ماهه

90.000

5305F

   1 - 4 Mbps

45

3 ماهه

105.000

TD.FAST

5301FP

   1 - 4 Mbps

30

1 ماهه

125.000

5301FP

   1 - 4 Mbps

90

3 ماهه

220.000

5301FP

   1 - 4 Mbps

180

6 ماهه

25.000

 

 

 

TD.TURBO

5306T

   4 - 40 Mbps

5

15 روزه

25.000

5301T

   4 - 40 Mbps

10

1 ماهه

40.000

5302T

   4 - 40 Mbps

15

1 ماهه

50.000

5303T

   4 - 40 Mbps

30

1 ماهه

60.000

5304T

   4 - 40 Mbps

45

3 ماهه

125.000

5305T

   4 - 40 Mbps

90

3 ماهه

145.000

5307T

   4 - 40 Mbps

500

یکساله

600.000

TD.TURBO +

5301TP

   4 - 40 Mbps

1000

یکساله

900.000

کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده منظور گردیده است  -

دوالی هشت صبح می باشد TD.TURBO +و TD.TURBO ساعات اینترنت رایگان شبانه برای طرحهای  -

ساعات اینترنت رایگان شبانه برای طرح ها سه الی هفت صبح می باشد  -

 

سرور مشهد