دفتر مرکزی

آدرس: مشهد ، بلوار شهید دستغیب ، فرهاد 22 ، ساختمان نسترن ، طبقه 4 ، واحد 15

تلفن: 37026-051 (داخلی 410)

فکس: 37632900-051

ایمیل: info@aftab.ws

واحد فروش

ساعات اداری

تلفن: 37026-051 (داخلی 444)

فکس: 37632900-051

ایمیل: Sales@aftab.ws

واحد پشتیبانی

24 ساعته

تلفن: 37026-051 (داخلی 431)

ایمیل: Support@aftab.ws